เกี่ยวกับนโยบายการใช้งาน

ผู้ขาย

- จะต้องทำความเข้าใจกับนโยบายการขายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นนโยบายการประมูลสินค้ามือสอง ประมูลเสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น และกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณไม่ละเมิดกฎโดยไม่ได้ตั้งใจ
กรณี
- ผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้อง การปฏิเสธชำระเงิน หรือการตีคืนการชำระเงินต่อคุณ เราจะพักเงินนั้นไว้ชั่วคราว - บริษัทจะขอหลักฐานการจัดส่งสินค้าหรือหลักฐานการนำส่งสินค้า และตรวจสอบเรื่องดังกล่าว - คุณจะสามารถใช้เงินเหล่านี้ได้เมื่อเรายืนยันได้ว่าการทำรายการของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองผู้ขาย
การฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้อาจจะเกิดผลตามมาได้หลายอย่างรวมไปถึง:
- การยกเลิกรายการประกาศขายของคุณ - การจำกัดสิทธิการใช้งานแอคเคานต์ของคุณ - การระงับใช้งานแอคเคานต์
ผู้ขายทุกคนจะต้องรับรู้และปฏิบัติตาม:
- กฎเกี่ยวกับสินค้าที่ห้ามขายหรือจำกัดการขาย–สินค้าใดที่สามารถประกาศขายได้บ้าง - กฎเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา – สินค้าและประกาศขายที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์อื่นๆ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถรายงานประกาศขายสินค้าว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Verified Rights Owner (VeRO) ได้ -กฎในการประกาศขาย – สิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในประกาศขายสินค้า - กฎเกี่ยวกับการชำระเงินที่ยอมรับ – รูปแบบการชำระเงินการโอนเงิน, internet banking, counter service ที่ผู้ขายสามารถรับเงินจากบริษัทได้โดยตรง
นอกจากกฎข้างต้นแล้ว ยังมีการละเมิดนโยบายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ทำบนแอพพลิเคชั่นและเวปไซต์:
ผู้ขายไม่มีประสิทธิภาพ – ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายอย่างเคร่งครัด ,ผู้ขายจะต้องส่งสินค้าที่รับชำระเงินแล้ว ,ผู้ขายห้ามขายสินค้าโดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการขายหรือขายสินค้าผิดไปจากคำอธิบายสินค้าในประกาศขาย และห้ามปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าที่ปิดการขายเสร็จสมบูรณ์
การปั่นราคาประมูล อาทิเช่น ประมูลสินค้ามือสอง ประมูลเสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น – ผู้ขายต้องไม่ประมูลสินค้าของตน หรือให้สมาชิกครอบครัว เพื่อนร่วมห้อง หรือพนักงานประมูลสินค้าให้ เช่่น การประมูลสินค้ามือสอง ประมูลเสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม - ทางบริษัทจะเก็บค่าธรรมเนียม 4% จากยอดขายสินค้าที่ขายได้เท่านั้น โดยไม่รวมค่าขนส่งสินค้า โดยบริษัทจะคืนรางวัลให้ผู้ขายในรูปแบบขนมปังเพื่อสะสมไว้เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในแอพพลิเคชั่น ต่อไป
นโยบายภาษี – ผู้ขายจะต้องชำระธรรมเนียมและภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้น

นโยบายผู้ซื้อ

- ถ้าไม่ได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ หรือต่างจากที่ผู้ขายอธิบายไว้ คุณมีเวลา 7 วันที่จะแจ้งให้เราทราบ เพื่อที่เราจะสามารถช่วยคุณได้ - คุณได้รับสินค้าที่แตกต่างจากที่สั่งซื้อโดยสิ้นเชิง - คุณสั่งซื้อสินค้าสองรายการ แต่ได้รับเพียงรายการเดียว - สินค้าชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ แต่ดูไม่ออกในตอนแรก - คุณสั่งซื้อสินค้าแท้ แต่ได้รับสินค้าปลอม - ก่อนแกะสินค้าหลังจากได้รับสินค้า ควรบันทึกวีดีโอตอนแกะกล่องและตรวจสอบสินค้า - ผู้ซื้อจะได้รับคะแนนกลับไป โดยสามารถนำคะแนนมาแลกเป็น voucher ที่ทางบริษัทกำหนด
นโยบายการคืน & เปลี่ยนสินค้า
เรายินดีทำรายการประสานงานแจ้งคืนและเปลี่ยนสินค้ากับร้านค้าแทนท่าน โดยขอให้ท่านทำตามเงื่อนไขในการรับคืน หรือเปลี่ยนสินค้า ตามข้อกำหนดของบริษัท ดังนี้:
ระยะเวลาในการติดต่อส่งคืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้า ต้องทำภายใน 7 วันนับจากวันรับพัสดุ (วันที่แสดงในระบบขนส่งว่ามีการรับพัสดุ – ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับแทนก็ตาม) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาการรับแจ้งเรื่องของสินค้าแต่ละประเภทซึ่งมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน โปรดอ่านข้อกำหนดเฉพาะสินค้าแต่ละประเภท เพิ่มเติมด้านล่างหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบ ในกรณีขอคืนเงิน เนื่องจากสินค้าที่ส่งมาผิดรายการ หรือสินค้าเสียหาย คือ คลิปวิดีโอ ในระหว่างเปิดกล่อง (การป้องกันปัญหาในการไม่ยอมรับการคืนจากร้านค้า คือ ให้ถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่สภาพกล่องที่ได้รับมาจนถึงการเปิดกล่องเจอสินค้า)สินค้าทั้งหมด ต้องอยู่ในสภาพเดิมที่เปิดกล่อง พร้อมป้ายต่างๆที่มากับสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง คืนสินค้า/เปลี่ยน:
เจ้าของสินค้า: รับผิดชอบค่าขนส่ง กรณี – ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการผลิต – ส่งผิดแบบ หรือส่งไม่ครบ/ขาดบางส่วน
ผู้ซื้อ: รับผิดชอบค่าขนส่ง กรณี
– อื่นๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาด้านคุณภาพ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น โปรดทราบว่า ร้านค้าไม่รับการคืนสินค้า และต้องขออภัย ที่เราไม่สามารถทำเรื่องคืน หรือเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ท่านได้. 1. วิธีการ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ทำรายการแจ้งคืน/เปลี่ยนในระบบสมาชิก เท่านั้น การทำรายการคืน/เปลี่ยน ต้องมีข้อมูลและหลักฐานครบ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือคลิปวิดีโอ ตามข้อกำหนดของสินค้า หากไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเราให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ก่อน ผ่านช่องทางไลน์ หรือโทรศัพท์, การติดต่อ สมาชิกต้องแจ้ง อีเมลสมาชิก และเลขที่สั่งซื้อ รอฟังผล ภายใน7วัน, ระหว่างรอผล ร้านค้าอาจขอหลักฐานเพิ่มเติม หรือมีการเจรจาเสนอเงื่อนไขอื่นๆ ขอให้ผู้ซื้อติดตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อโปรดแจ้งให้เราทราบ หรืออัปเดตในข้อมูลสมาชิก. กรณีต้องส่งคืน จะมีข้อมูลที่อยู่จัดส่งสินค้าคืน ให้แก่ผู้ซื้อทราบตามขั้นตอนในระบบสมาชิก การแพคของส่งคืน ผู้ซื้อควรอัดคลิปไว้ (อัดคลิปไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการแพคของ และขั้นตอนการรับส่งกับไปรษณีย์ ให้รู้ว่าเป็นกล่องเดียวกัน) เพื่อป้องกันปัญหาร้านค้าเปิดกล่องแล้วไม่พบสินค้า หรือสินค้าไม่ตรงกับที่แจ้งคืน หากได้ข้อสรุปว่าสินค้ามีปัญหาจากโรงงานผู้ผลิตนั้น ร้านค้าผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับค่าจัดส่งคืนภายหลังจากกระบวนการส่งคืนเสร็จสิ้น การส่งคืน ต้องส่งแบบมีหมายเลขติดตามพัสดุเท่านั้น และเมื่อผู้ซื้อส่งของเสร็จแล้ว ต้องแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้รับทราบโดยเร็ว.